Với những lợi ích tuyệt vời, thiết kế dạng “Animated logo” vừa giúp tăng tương tác cho website, vừa giữ chân họ trên trang lâu hơn vì bận ngắm nhìn hiệu ứng biến hóa đầy sinh động.